Apple

Apple iPhone 5S 32 GB šedá

so zárukou, s príslušenstvom

Predná strana
Viditeľné
Hrany
Hmatateľné
Zadná strana
Viditeľné

Naša ponuka

vrátane DPH

136.20


Apple iPhone 6 64 GB šedá

so zárukou, s príslušenstvom

Predná strana
Bez poškodenia
Hrany
Hmatateľné
Zadná strana
Viditeľné

Naša ponuka

vrátane DPH

172.10


Apple iPhone 6S 32 GB šedá

so zárukou, s príslušenstvom

Predná strana
Viditeľné
Hrany
Bez poškodenia
Zadná strana
Viditeľné

Naša ponuka

vrátane DPH

176.30


Apple iPhone 6S 32 GB šedá

so zárukou, s príslušenstvom

Predná strana
Viditeľné
Hrany
Viditeľné
Zadná strana
Bez poškodenia

Naša ponuka

vrátane DPH

176.30


Apple iPhone 6 64 GB šedá

so zárukou, s príslušenstvom

Predná strana
Bez poškodenia
Hrany
Viditeľné
Zadná strana
Viditeľné

Naša ponuka

vrátane DPH

178.70


Apple iPhone 6S 32 GB šedá

so zárukou, s príslušenstvom

Predná strana
Viditeľné
Hrany
Bez poškodenia
Zadná strana
Bez poškodenia

Naša ponuka

vrátane DPH

183.90


Apple iPhone 6S 32 GB šedá

so zárukou, s príslušenstvom

Predná strana
Bez poškodenia
Hrany
Viditeľné
Zadná strana
Viditeľné

Naša ponuka

vrátane DPH

186.50


Apple iPhone 6S 32 GB šedá

so zárukou, s príslušenstvom

Predná strana
Bez poškodenia
Hrany
Viditeľné
Zadná strana
Viditeľné

Naša ponuka

vrátane DPH

186.50


Apple iPhone 6S 32 GB šedá

so zárukou, s príslušenstvom

Predná strana
Viditeľné
Hrany
Bez poškodenia
Zadná strana
Bez poškodenia

Naša ponuka

vrátane DPH

188.40


Apple iPhone 6S 32 GB šedá

so zárukou, s príslušenstvom

Predná strana
Viditeľné
Hrany
Bez poškodenia
Zadná strana
Bez poškodenia

Naša ponuka

vrátane DPH

188.40


Apple iPhone 6S 32 GB šedá

so zárukou, s príslušenstvom

Predná strana
Viditeľné
Hrany
Bez poškodenia
Zadná strana
Bez poškodenia

Naša ponuka

vrátane DPH

188.40


Apple iPhone 6S 32 GB šedá

so zárukou, s príslušenstvom

Predná strana
Bez poškodenia
Hrany
Hmatateľné
Zadná strana
Bez poškodenia

Naša ponuka

vrátane DPH

190.90


Apple iPhone SE 32 GB šedá

so zárukou, s príslušenstvom

Predná strana
Bez poškodenia
Hrany
Bez poškodenia
Zadná strana
Hmatateľné

Naša ponuka

vrátane DPH

192.00


Apple iPhone 6S 32 GB šedá

so zárukou, s príslušenstvom

Predná strana
Bez poškodenia
Hrany
Bez poškodenia
Zadná strana
Viditeľné

Naša ponuka

vrátane DPH

198.60


Apple iPhone 6S 32 GB šedá

so zárukou, s príslušenstvom

Predná strana
Bez poškodenia
Hrany
Bez poškodenia
Zadná strana
Bez poškodenia

Naša ponuka

vrátane DPH

206.20


Apple iPhone 6S 32 GB šedá

so zárukou, s príslušenstvom

Predná strana
Bez poškodenia
Hrany
Bez poškodenia
Zadná strana
Bez poškodenia

Naša ponuka

vrátane DPH

206.20


Apple iPhone 6S 32 GB šedá

so zárukou, s príslušenstvom

Predná strana
Bez poškodenia
Hrany
Bez poškodenia
Zadná strana
Bez poškodenia

Naša ponuka

vrátane DPH

206.20

Samsung

Samsung Galaxy S7 32 GB čierna

so zárukou, s príslušenstvom

Predná strana
Viditeľné
Hrany
Hmatateľné
Zadná strana
Viditeľné

Naša ponuka

vrátane DPH

170.40


Samsung Galaxy S7 32 GB čierna

so zárukou, s príslušenstvom

Predná strana
Viditeľné
Hrany
Hmatateľné
Zadná strana
Bez poškodenia

Naša ponuka

vrátane DPH

176.00


Samsung Galaxy S7 32 GB Biela

so zárukou, s príslušenstvom

Predná strana
Viditeľné
Hrany
Hmatateľné
Zadná strana
Bez poškodenia

Naša ponuka

vrátane DPH

176.00


Samsung Galaxy S7 32 GB čierna

so zárukou, s príslušenstvom

Predná strana
Viditeľné
Hrany
Viditeľné
Zadná strana
Viditeľné

Naša ponuka

vrátane DPH

179.70


Samsung Galaxy S7 32 GB čierna

so zárukou, s príslušenstvom

Predná strana
Viditeľné
Hrany
Bez poškodenia
Zadná strana
Viditeľné

Naša ponuka

vrátane DPH

182.60


Samsung Galaxy S7 32 GB čierna

so zárukou, s príslušenstvom

Predná strana
Viditeľné
Hrany
Bez poškodenia
Zadná strana
Viditeľné

Naša ponuka

vrátane DPH

186.20


Samsung Galaxy S7 32 GB čierna

so zárukou, s príslušenstvom

Predná strana
Viditeľné
Hrany
Bez poškodenia
Zadná strana
Viditeľné

Naša ponuka

vrátane DPH

186.20


Samsung Galaxy S7 32 GB čierna

so zárukou, s príslušenstvom

Predná strana
Viditeľné
Hrany
Bez poškodenia
Zadná strana
Bez poškodenia

Naša ponuka

vrátane DPH

192.70