Ako najlepšie porozumieť opisu stavu produktu?

Stav našich produktov hodnotíme podľa viacerých kategórií:
Bez poškodenia: Zariadenia ako nové, opticky bezchybné, nepoškodené a bez škrabancov.
Viditeľné stopy opotrebovania: Bežné, jemné stopy opotrebovania na displeji alebo kryte, môžete ich vidieť voľným okom, ale nemôžete ich nahmatať. Ak sú viditeľné stopy na displeji neprekažajú Vám pri používaní a na zapnutom svetlom displeji ich nevidíte.
Hmatateľné stopy opotrebovania: O trocha viac výraznejšie opotrebovanie s malými škrabancami, po ktorých keď prstom prejdete môžete ich nahmatať - napr. malé odrediny alebo priehlbinky väčšinou na hranách telefónu, hmatateľné škrabance na displeji. Žiadne ryhy alebo poškodenia.

Môžem telefón zakúpiť aj na spoločnosť?
Áno, naše produkty predávame súkromným osobám ale aj firmám. V prípade záujmu kúpy produktu na firmu, nám prosím zašlite email na prezakaznikov@moreco.sk.

Čo zahŕňa záručný servis spoločnosti Moreco?
Záruka platí 12 mesiacov od dátumu kúpy. Záruka zahrňuje chyby materiálu alebo inštalácie, ale nie poškodenia, ktoré si zapríčiníte sami. Poškodenia pádom alebo tekutinou sú zo záruky vylúčené. Presné podmienky si môžete prečítať v našich VOP.

Čo mám robiť so zakúpeným produktom, ktorý má vadu?
Kontaktujte našu zákaznícku linku z dôvodu nárokovania si záruky v rámci určenej lehoty. Po rozhovore môžete zariadenie zaslať na prekontrolovanie. Ak bude vada spadať pod záruku postaráme sa o jej bezplatné odstránenie. Zariadenie Vám bude bezplatne zaslané spätne.

Odkiaľ pochádzajú mobily, ktoré sú predávané na tejto webovej stránke?
Jedná sa o používané zariadenia, ktoré boli zakúpené prostredníctvom výkupného servisu našej materskej spoločnosti . Telefóny prešli kontrolou podľa našich noriem a sú plne funkčné. Všetky dáta predchádzajúceho majiteľa sú vymazané.