1. Názov a adresa zodpovednej osoby
   1. Osoba zodpovedná v zmysle Základného Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady o ochrane údajov a iných vnútroštátnych právnych predpisov členských štátov o ochrane údajov, ako aj iných predpisov o ochrane údajov je:

    moreco GmbH, Urbanstraße 71, 10967 Berlín, Nemecko, Tel.: +49 30 403 645 040, E-Mail: info@moreco.sk
  2. Informácie o zhromažďovaní osobných údajov
   1. V nasledujúcom texte informujeme o zhromažďovaní osobných údajov pri používaní našich webových stránok. Osobné údaje sú všetky vaše údaje, ktorými disponujete ako osoba, napr. meno, adresa, e-mailové adresy, správanie používateľa.
   2. Pri vašom nadviazaní kontaktu s nami E- mailom, alebo cez kontaktný formulár, sú vaše údaje, ktoré ste nám poskytli (E-mailová adresa, resp. ak je to potrebné, vaše meno a vaše telefónne číslo) uložené u nás, aby sme dokázali zodpovedať na vaše otázky.

    Právnym základom pre spracovanie údajov je váš dobrovoľne udelený súhlas podľa článku 6 ods. b nariadenia GDPR a tiež náš oprávnený záujem odpovedať na vašu žiadosť v súlade s článkom 6 ods. 1 písmeno f nariadenia GDPR. Ak je zámerom vášho kontaktovania uzatvorenie zmluvy, ďalším právnym základom pre spracovanie údajov je článok 6 ods. 1 písmeno b nariadenia GDPR.

    Údaje získané v tejto súvislosti vymazávame potom, čo už nie je ich uchovávanie potrebné, alebo obmedzíme ich spracovanie, ak existuje zákonná povinnosť ich uchovávania.
   3. Ak chceme pri jednotlivých funkciách našej ponuky siahnuť po zmluvných poskytovateľoch služieb alebo použiť vaše údaje na reklamné účely, budeme vás podrobne informovať o aktuálnych postupoch. Uvádzame pritom aj stanovené kritériá trvania ukladania.
   4. Pre prenos údajov do USA existuje rozhodnutie Európskej komisie o primeranosti, Štít ochrany osobných údajov medzi EU a USA. Komisia v ňom potvrdila, že záruky na prenos údajov do USA založené na Štíte ochrany osobných údajov medzi EÚ a USA, sú v súlade s normami EÚ o ochrane údajov. Pokiaľ doručujeme údaje do USA, popísali sme účasť našich poskytovateľov služieb v Štíte ochrany osobných údajov medzi EÚ a USA.
   5. Hosting (prevádzka webovej stránky na serveri) bude uchovávať všetky údaje, ktoré sa majú spracovať v súvislosti s prevádzkou tejto webovej stránky. Je potrebný na umožnenie prevádzky webových stránok. Údaje spracovávame na základe našich oprávnených záujmov v súlade s článkom 6 ods. 1 písmeno f GDPR. Na zabezpečenie našej prítomnosti na internete využívame služby poskytovateľov webhostingu, ktorým z toho dôvodu vyššie uvedené údaje poskytujeme.
  3. Vaše práva
   1. V súvislosti s osobnými údajmi, ktoré sa vás týkajú, máte nasledujúce práva:

     - Právo na informácie (prístup k informáciám)
     - Právo na opravu
     - Právo na obmedzenie spracovania
     - Právo vzniesť námietky proti spracovaniu
     - Právo na prenosnosť údajov

    Máte tiež právo sťažovať sa orgánu pre dohľad nad ochranou osobných údajov ohľadom spracovania vašich osobných údajov našou spoločnosťou.
    (https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html).
  4. Máte tiež právo sťažovať sa orgánu pre dohľad nad ochranou osobných údajov ohľadom spracovania vašich osobných údajov našou spoločnosťou.
   1. V prípade iba informatívneho použitia webovej stránky, t.j. ak sa nezaregistrujete, alebo nám neposkytnete iným spôsobom informácie, zhromažďujeme iba osobné údaje, ktoré váš prehliadač odošle na náš server. Ak chcete sledovať našu webovú stránku, zhromažďujeme nasledujúce údaje, ktoré sú pre nás technicky nevyhnutné, aby sme vám mohli ukázať naše webové stránky a zabezpečiť stabilitu a bezpečnosť (právnym základom je článok 6 odsek 1 veta 1 písmeno f nariadenia GDPR):

    Zhromažďujú sa pritom nasledujúce údaje: IP adresa (anonymizovaná), dátum a čas dopytu, časový rozdiel oproti priemernému Greenwichskému času (GMT – Greenwich Mean Time) , obsah požiadavky (konkrétna stránka), stav prístupu / stavový kód protokolu HTT, každé prenesené množstvo údajov, webstránka, z ktorej požiadavka prichádza, prehliadač (browser), operačný systém a jeho rozhranie, jazyk a verzia softvéru prehliadača.
   2. Údaje budú vymazané hneď potom, čo už nie sú potrebné na dosiahnutie účelu ich zhromažďovania. V prípade zaznamenávania údajov na poskytnutie webovej stránke je to vtedy, keď sa príslušná návšteva stránky ukončí.

    V prípade ukladania údajov do tzv. zapisovacích súborov (Logfiles) je to najneskôr po siedmych dňoch. Dodatočné ukladanie je možné. V tomto prípade sú IP adresy používateľov vymazané alebo spracované, takže priradenie vyvolávajúceho klienta už nie je možné.
  5. Použitie súborov cookie
   1. Okrem vyššie uvedených údajov sa pri používaní našich webových stránok uložia vo vašom počítači súbory cookie. Súbory cookie sú krátke textové súbory, ktoré do prehliadača odosielajú navštívené webové stránky. Webovým stránkam (v tomto prípade našej) to umožňuje zapamätať si informácie o vašej návšteve. Súbory cookie nemôžu spustiť programy alebo prenášať do počítača vírusy. Slúžia na to, aby sa internet stal pre užívateľov priaznivejším a celkovo efektívnejším.
   2. Použitie súborov cookie:
    1. Táto webstránka používa nasledujúce druhy textových súborov cookie, ktorých rozsah a činnosť sú vysvetlené nižšie:

      - Prechodné súbory cookie (pozri 5.2.2.)
      - Trvalé súbory cookie (pozri 5.2.3.).
    2. Prechodné súbory cookie sa automaticky vymažú po zatvorení prehliadača. Patria sem predovšetkým súbory platné po dobu relácie (Session Cookies). Tieto ukladajú takzvané ID relácie, s ktorými môžu byť priradené k spoločnej relácii rôzne požiadavky z vášho prehliadača. To možní rozpoznať váš počítač, keď sa vrátite na našu webovú stránku. Tieto Session Cookies sa odstránia po odhlásení alebo zatvorení prehliadača.
    3. Trvalé súbory cookie sa automaticky vymažú po vymedzenom období, ktoré sa môže líšiť v závislosti od súboru cookie. Súbory cookie môžete kedykoľvek odstrániť v nastaveniach zabezpečenia vášho prehliadača.
    4. Nastavenie prehliadača môžete nakonfigurovať podľa vášho želania. Napr., že bude odmietané prijímanie súborov cookie tretích strán alebo všetkých súborov cookie. Majte však na pamäti, že pravdepodobne nebudete môcť v takomto prípade používať všetky funkcie tejto webstránky.
  6. Námietka proti spracovaniu vašich údajov alebo zrušenie súhlasu
   1. Ak ste súhlasili so spracovaním vašich údajov, môžete súhlas kedykoľvek zrušiť. Takéto zrušenie ovplyvní prípustnosť spracovania vašich osobných údajov po tom, ako ste ho vykonali.
   2. Pokiaľ spracovávame vaše osobné údaje na základe hodnotenia záujmov, môžete proti tomuto spracovaniu namietať. Ide hlavne o prípad, ak sa spracovanie nevyžaduje na plnenie zmluvy s vami, čo zakaždým zobrazíme v nasledujúcom popise funkcií. V prípade vyjadrenia takejto námietky vás prosíme, aby ste vysvetlili dôvody, prečo by sme vaše osobné údaje nemali spracúvať tak, ako sme to robili. V prípade vašej oprávnenej námietky preskúmame stav veci a buď prerušíme alebo prispôsobíme spracovanie údajov, alebo uvedieme presvedčivé legitímne dôvody, pre ktoré pokračujeme v spracovaní rovnakým spôsobom.
   3. Samozrejme, že spracovanie vašich osobných údajov na účely reklamy a analýzy dát môžete namietať kedykoľvek. O vašej námietke voči reklamným účelom zberu údajov nás môžete informovať pomocou nasledujúcich kontaktných údajov:

    moreco GmbH, Urbanstraße 71, 10967 Berlin, Nemecko, Tel.: +49 30 403 645 040, E-Mail: prezakaznikov@moreco.sk
  7. Používanie nášho internetového obchodu
   1. Ak chcete objednávať v našom internetovom obchode, je potrebné pre uzatvorenie zmluvy poskytnúť vaše osobné údaje, ktoré potrebujeme na vybavenie vašej objednávky. Informácie, ktoré sú povinné pri uzatváraní zmlúv, sú označené osobitne, ďalšie údaje sú dobrovoľné. Vami uvádzané údaje spracovávame na vybavenie vašej objednávky. Právnym základom toto je článok 6 odst. 1 veta 1 písmeno b nariadenia GDPR.
   2. Vaše adresné údaje poskytneme firme, ktorá bola poverená doručením. Ak je to potrebné pre uzatvorenie zmluvy, pošleme spoločnosti, ktorá je poverená realizovať dodávku dodatočne vašu E-mailovú adresu alebo telefónne číslo na zosúladenie dátumu dodania (Avis).
   3. Poskytovateľovi služieb, ktorý je zodpovedný za realizáciu platby, poskytujeme vaše transakčné údaje (meno, dátum objednávky, typ platby, dátum zaslania a / alebo dátum prijatia, suma a príjemca platby, ak je to potrebné, bankové údaje alebo informácie o kreditnej karte).
   4. Môžete dobrovoľne vytvoriť zákaznícky účet, pomocou ktorého môžeme uložiť vaše údaje pre neskoršie nákupy. Pri zriaďovaní účtu pod menu „Môj účet“, sa odvolateľne ukladajú vaše údaje, ktoré ste uviedli. Všetky ostatné údaje vrátane vášho používateľského účtu môžete vždy v zákazníckej oblasti odstrániť.

    Okrem toho môžeme spracovávať aj informácie, ktoré poskytnete, aby sme Vás informovali o ďalších zaujímavých produktoch z nášho portfólia, alebo aby sme vám zaslali e-maily s technickými informáciami.


   5. Wir sind aufgrund handels- und steuerrechtlicher Vorgaben verpflichtet, Ihre Adress-, Zahlungs- und Bestelldaten für die Dauer von zehn Jahren zu speichern. Allerdings nehmen wir nach drei Jahren eine Einschränkung der Verarbeitung vor, d. h. Ihre Daten werden nur zur Einhaltung der gesetzlichen Verpflichtungen eingesetzt.
   6. Vzhľadom na obchodné a daňové predpisy sme povinní uložiť údaje o vašej adrese, platbe a objednávke na obdobie desiatich rokov. Po uplynutí troch rokov však spracovanie obmedzujeme, t.j. vaše údaje sa používajú iba na plnenie zákonných povinností. (6) Aby sa zabránilo neoprávnenému prístupu tretích osôb k vašim osobným údajom a predovšetkým finančným údajom, proces objednávania je šifrovaný pomocou TLS technológie.
  8. Používanie pluginov sociálnych médií
   1. Momentálne používame nasledujúce pluginy sociálnych médií: Facebook, Instagram Používame tzv. Dvojklikové riešenie. To znamená, že keď navštívite našu stránku, spočiatku nebudú odovzdané poskytovateľom pluginov žiadne osobné údaje. Poskytovateľov pluginov rozpoznáte podľa označenia na rámčeku nad prvým písmenom alebo logom. Dávame vám možnosť priamo komunikovať s poskytovateľom pluginu pomocou príslušného tlačidla. Ak kliknete na vyznačené pole, tým ho aktivujete a poskytovateľ pluginu dostane informácie, že ste vyvolali príslušnú webovú stránku našej online ponuky. Okrem toho sa odošlú údaje uvedené v bode V. tohto vyhlásenia. V prípade Facebooku bude podľa príslušných poskytovateľov v Nemecku IP adresa ihneď po zhromaždení údajov anonymizovaná. Aktiváciou pluginov sa osobné údaje odovzdajú od vás príslušnému poskytovateľovi pluginov a uložia sa tam (u amerických poskytovateľov v USA). Keďže poskytovateľ pluginov vykonáva zhromažďovanie údajov najmä prostredníctvom súborov cookie, odporúčame vám pomocou nastavení zabezpečenia prehliadača odstrániť všetky súbory cookie predtým, než kliknete na sivý rámček.
   2. Dodávateľ pluginov ukladá zhromaždené údaje o vás ako používateľské profily a používa ich na účely reklamy, prieskumu trhu a / alebo utvárania webových stránok. Takéto hodnotenie sa vykonáva hlavne (aj pri nenalogovaných užívateľoch) na zobrazenie požadovanej reklamy na informovanie ostatných používateľov sociálnej siete o vašich aktivitách na našej stránke. Vám prislúcha právo na námietku proti tvorbe týchto užívateľských profilov, pričom sa na vykonanie toho musíte obrátiť na príslušného poskytovateľa pluginu. Cez pluginy vám ponúkame možnosť integrácie so sociálnymi sieťami a inými používateľmi tak, že môžeme zlepšiť našu ponuku a zaujímavé usporiadanie pre vás ako užívateľa sociálnych sietí. 

    Právnym základom pre používanie pluginov je článok 6 Ods. 1 veta 1 písmeno f nariadenia GDPR.
   3. Prenos údajov sa uskutočňuje bez ohľadu na to, či máte účet u poskytovateľa pluginov a či ste sa tam prihlásili (nalogovali). Ak ste prihlásení u poskytovateľa pluginov, budú vaše údaje, ktoré sme zozbierali, priradené priamo vášmu účtu, ktorý existuje u poskytovateľa pluginov. Ak stlačíte aktivované tlačidlo a napríklad, sa prelinkujete na stránku, poskytovateľ pluginov uloží aj túto informáciu na vašom užívateľskom účte a verejne prenesie vaše kontakty. Odporúčame vám, aby ste sa pravidelne po použití sociálnej siete odhlásili (odlogovali), hlavne však pred aktiváciou tlačidla, pretože tým môžete zabrániť priradeniu k vášmu profilu u poskytovateľa pluginov.
   4. Ďalšie informácie o účele a rozsahu zhromažďovania údajov a o tom, ako ich spracuje poskytovateľ pluginov, nájdete vo vyhláseniach o ochrane osobných údajov uvedených nižšie. Získate tam aj ďalšie informácie o vašich právach, ktoré s tým súvisia a možnostiach nastavenia na ochranu vášho súkromia.
   5. Adresy príslušného poskytovateľa pluginov a URL adresy so zásadami ochrany osobných údajov sú:
    1. Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA; http://www.facebook.com/policy.php ; ďalšie informácie o zhromažďovaní údajov sú na: http://www.facebook.com/help/186325668085084 , http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications , sowie http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo . Facebook podlieha Štítu ochrany osobných údajov medzi EU a USA: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
    2. Instagram-Plugin, der Instagram LLC, 1601 Willow Rd, Menlo Park CA 94025, USA
  9. Použitie služby Google Analytics
   1. Táto webstránka používa Google Analytics, Služba webovej analýzy od spoločnosti Google Inc. (v ďalšom „Google“). Google Analytics používa takzvané "súbory cookie", textové súbory uložené vo vašom počítači, ktoré vám umožňujú analýzu používania webových stránok. Informácie generované prostredníctvom súboru cookie o vašom používaní týchto webových stránok sú zvyčajne odosielané na server Google v USA a tam uložené. V prípade aktivácie anonymizácie IP na tejto webovej stránke sa však v rámci členských štátov Európskej únie alebo iných zmluvných štátov dohody o Európskom hospodárskom priestore predtým skracuje IP adresa spoločnosti Google. Len vo výnimočných prípadoch bude úplná IP adresa odoslaná na server Google v USA a skrátená tam. Z poverenia prevádzkovateľa tejto webovej stránky bude spoločnosť Google využívať tieto informácie na vyhodnotenie vášho používania webovej stránky, aby zostavila správy o aktivitách webovej stránky a aby poskytla viac služieb spojených s využívaním webovej stránky a internetu prevádzkovateľovi webovej stránky.
   2. IP Adresa doručená z vášho prehliadača v rámci služby Google Analytics sa nebude spájať s inými údajmi, ktoré poskytuje spoločnosť Google.
   3. Ukladaniu súborov cookie môžete zabrániť zodpovedajúcim nastavením vášho softvéru prehliadača. Upozorňujeme však, že ak to urobíte, nebudete môcť využívať všetky funkcie tejto webovej stránky v najväčšej možnej miere. Môžete okrem toho zabrániť Google zberu údajov vytvorených súbormi cookie a súvisiacich s vašim používaním webových stránok (vrátane vašej IP adresy), ako aj spracovaniu týchto údajov spoločnosťou Google, tak, že si stiahnete a nainštalujete plugin prehliadača, ktorý je k dispozícii pod nasledujúcim linkom: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
   4. Táto webstránka používa Google Analytics s rozšírením „_anonymizeIp()“. Tým sa IP adresy spracovávajú skrátené ďalej a môže sa vylúčiť súvislosť s osobami. Pokiaľ sa zhromaždené údaje o vás priradia ako údaje týkajúce sa osoby, budú okamžite vylúčené a tieto osobné údaje budú ihneď vymazané.
   5. Google Analytics používame na analýzu a pravidelné zlepšovanie používania našich webových stránok. Pomocou získaných štatistík môžeme zlepšiť našu ponuku a urobiť ju pre vás ako používateľa zaujímavejšou. Vo výnimočných prípadoch, v ktorých sa osobné údaje preniesli do USA, podlieha spoločnosť Google Štítu ochrany osobných údajov medzi EÚ a USA, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework 
    Právnym základom pre používanie Google Analytics je článok 6 ods. 1 veta 1 písmeno f nariadenia GDPR.
   6. Informácie poskytovateľa tretej strany: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko, Fax: +353 (1) 436 1001. Užívateľské podmienky: http://www.google.com/analytics/terms/de.html . Prehľad o ochrane osobných údajov: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, ako aj vyhlásenie o ochrane osobných údajov: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy
  10. Použitie Google Adwords Conversion
   1. Využívame ponuku služby Google Adwords, aby sme upozornili na naše atraktívne ponuky pomocou reklamných prostriedkov (tzv. Google Adwords) na externých webových stránkach. Pomocou údajov z reklamných kampaní môžeme určiť, aké úspešné sú jednotlivé reklamné opatrenia. Sledujeme tým záujem zobrazovať vám reklamy, ktoré vás zaujímajú, aby ste sa o našu webovú stránku zaujímali a dosiahli spravodlivý výpočet reklamných nákladov.
   2. Google prostredníctvom takzvaných "reklamných serverov (Ad Server)" tieto reklamné prostriedky rozširuje. Na tento účel používame súbory cookie reklamného servera, ktoré merajú určité parametre na meranie úspešnosti, ako sú napríklad pridávanie reklám alebo kliknutia používateľov. Ak sa dostanete na naše webové stránky prostredníctvom reklamy Google, služba Google Adwords uloží súbor cookie do vášho počítača. Tieto súbory cookie zvyčajne strácajú platnosť po 30 dňoch a nie sú určené na to, aby vás osobne identifikovali. K týmto súborom cookie sa ukladajú spravidla ako analytické hodnoty jedinečný identifikátor súboru cookie, počet zobrazení reklamy na umiestnenie (frekvencia), posledná impresia (relevantné pre zobrazenie konverzie po vzhliadnutí) a odstupné informácie (označenie, že používateľ už nechce byť viac oslovený).
   3. Tieto súbory cookie umožňujú spoločnosti Google rozpoznať váš internetový prehliadač. Ak používateľ navštívi určité stránky webových stránok zákazníka služby Adwords a platnosť súboru cookie uloženého v jeho počítači ešte nevypršala, spoločnosť Google a zákazník môžu rozpoznať, že tento používateľ klikol na reklamu a bol ďalej presmerovaný na túto stránku. Každému zákazníkovi služby AdWords je priradený iný súbor cookie. Súbory cookie nie je možné sledovať prostredníctvom webových stránok zákazníkov služby Adwords. Sami nezhromažďujeme a nespracovávame žiadne osobné údaje prostredníctvom vyššie uvedených reklamných opatrení. Od spoločnosti Google dostávame iba štatistické hodnotenia. Na základe týchto hodnotení môžeme zistiť, ktoré z použitých reklamných opatrení sú obzvlášť účinné. Z použitia reklamných prostriedkov nedostávame žiadne ďalšie údaje a teda na základe týchto informácií nedokážeme používateľov identifikovať.
   4. Vzhľadom na použité marketingové nástroje si váš prehliadač automaticky vytvorí priame spojenie so serverom Google. Nemáme žiadny vplyv na rozsah a ďalšie používanie údajov, ktoré boli zhromaždené pri používaní tohto nástroja spoločnosťou Google a preto vás informujeme podľa našej úrovne vedomostí: Zahrnutím AdWords Conversion dostane spoločnosť Google informácie, ktoré ste získali v príslušnej časti nášho webu alebo tým, že ste klikli na reklamu od nás. Ak ste zaregistrovaní v službe spoločnosti Google, môže spoločnosť Google danú návštevu priradiť k vášmu účtu. Aj keď nie ste zaregistrovaní v spoločnosti Google alebo ste sa neprihlásili (nanalogovali), existuje možnosť, že poskytovateľ nájde a uloží Vašu IP adresu.
   5. Tomuto procesu sledovania môžete zabrániť niekoľkými spôsobmi:
    1. ak nastavíte príslušný softvér vášho internetového prehliadača, tak hlavne potlačenie súborov cookie tretej strany zabráni v prijímaní reklám tretej strany;
    2. deaktiváciou súborov cookie na sledovanie konverzií a to nastavením prehliadača na blokovanie súborov cookie z domény "www.googleadservices.com", https://www.google.de/settings/ads, pričom sa toto nastavenie odstráni po vymazaní súborov cookie;
    3. deaktiváciou inzerátov založených na záujmoch poskytovateľa, ktoré sú súčasťou kampane samoregulácie "O reklamách" prostredníctvom odkazu http://www.aboutads.info/choices,pričom sa toto nastavenie po vymazaní súborov cookie;
    4. trvalou deaktiváciou vo vašom prehliadači Firefox, Internet Explorer alebo Google Chrome pod odkazom http://www.google.com/settings/ads/plugin. Majte na pamäti, že pravdepodobne nebudete môcť v takom prípade používať všetky funkcie tejto ponuky v plnom rozsahu.
   6. Právnym základom pre spracovanie vašich údajov je článok 6 odstavec 1 veta 1 písmeno f smernice GDPR.
    1. Viac informácií o ochrane osobných údajov v spoločnosti Google nájdete pod nasledujúcim: http://www.google.com/intl/de/policies/privacy a https://services.google.com/sitestats/de.html. Prípadne navštívte webovú stránku Iniciatívy sieťovej reklamy Network Advertising Initiative (NAI) na adrese http://www.networkadvertising.org. Google podlieha Štítu ochrany osobných údajov medzi EÚ a USA, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework
  11. Remarketing
   1. Okrem AdWords Conversion používame aj aplikáciu Google - Remarketing. Ide o postup, ktorým by sme sa radi na vás chceli znova obrátiť. Táto aplikácia umožňuje zaradiť naše reklamy po návšteve našich webových stránok, keď budete pokračovať v používaní internetu. To sa deje prostredníctvom súborov cookie uložených vo vašom prehliadači, pomocou ktorých sa zaznamenáva a vyhodnocuje spoločnosťou Google vaše správanie pri návšteve rôznych webových stránok. Takto môže spoločnosť Google zistiť Vašu predchádzajúcu návštevu na našej webovej stránke. Spojenie údajov zozbieraných v rámci remarketingu s vašimi osobnými údajmi, ktoré v danom prípade môžu byť uložené spoločnosťou Google, sa podľa Google nevyskytuje. Podľa Google sa v remarketingu používa hlavne pseudonymizácia.
  12. DoubleClick od spoločnosti Google
   1. Táto webová stránka využíva aj online marketingový nástroj DoubleClick od spoločnosti Google. DoubleClick používa cookies pre zapojenie reklám relevantných pre používateľov, na zlepšenie správ o výkone kampaní, alebo aby sa zabránilo, že používateľ vidí rovnaké reklamy opakovane. Spoločnosť Google používa identifikátor (ID) súborov cookie na to, aby určila, ktoré reklamy sa zobrazujú v prehliadači a aby vedela zabrániť ich zobrazovaniu viackrát. DoubleClick dokáže okrem toho pomocou identifikátorov súborov cookie sledovať konverzie súvisiace s požiadavkami na reklamy. Ide o prípad, ak používateľ vidí zobrazenie DoubleClick a neskôr s rovnakým prehliadačom vyvolá webovú stránku inzerenta a tam niečo kúpi. Podľa Google neobsahujú textové súbory cookie DoubleClick osobné údaje.
   2. Vzhľadom na použité marketingové nástroje si váš prehliadač automaticky vytvorí priame spojenie so serverom Google. Nemáme žiadny vplyv na rozsah a ďalšie používanie údajov, ktoré boli zhromaždené pri používaní tohto nástroja spoločnosťou Google a preto vás informujeme podľa našej úrovne vedomostí: Integrovaním DoubleClick získa Google informáciu, že ste vyvolali príslušnú časť scény našej internetovej stránky alebo klikli na reklamu od nás. Ak ste zaregistrovaní v službe spoločnosti Google, môže spoločnosť Google danú návštevu priradiť k vášmu účtu. Aj keď nie ste zaregistrovaní v spoločnosti Google, alebo ste sa neprihlásili (nanalogovali), existuje možnosť, že poskytovateľ nájde a uloží Vašu IP adresu.
   3. Tomuto procesu sledovania môžete zabrániť niekoľkými spôsobmi:
    1. ak nastavíte príslušný softvér vášho internetového prehliadača, tak hlavne potlačenie súborov cookie tretej strany zabráni v prijímaní reklám tretej strany;
    2. deaktiváciou súborov cookie na sledovanie konverzií nastavením prehliadača na blokovanie súborov cookie z domény www.googleadservices.com“, https://www.google.de/settings/ads, pričom sa toto nastavenie odstráni po vymazaní súborov cookie;
    3. deaktiváciou inzerátov založených na záujmoch poskytovateľa, ktoré sú súčasťou kampane samoregulácie "O reklamách" prostredníctvom odkazu http://www.aboutads.info/choices, pričom sa toto nastavenie odstráni po vymazaní súborov cookie;
    4. trvalou deaktiváciou vo vašom prehliadači Firefox, Internet Explorer alebo Google Chrome pod odkazom http://www.google.com/settings/ads/plugin. Majte na pamäti, že pravdepodobne nebudete môcť v takom prípade používať všetky funkcie tejto ponuky v plnom rozsahu.
   4. Právnym základom pre spracovanie vašich údajov je článok 6 odstavec 1 veta 1 písmeno f smernice GDPR. Ďalšie informácie ohľadom DoubleClick spoločnosti Google nájdete na https://www.google.de/doubleclick a http://support.google.com/adsense/answer/2839090, a ohľadom ochrany osobných údajov spoločnosti Google vo všeobecnosti na: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Prípadne navštívte webovú stránku Iniciatívy sieťovej reklamy Network Advertising Initiative (NAI) na adrese http://www.networkadvertising.org. Google podlieha Štítu ochrany osobných údajov medzi EÚ a USA, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework
  13. Obdobie uchovávania
   1. Osobné údaje uchovávame, pokiaľ k tomuto nie sú na tento účel poskytnuté ešte žiadne informácie, iba tak dlho, ako je to potrebné na účely, na ktoré sú spracované, alebo ak ste odvolali váš udelený súhlas. Pokiaľ sa musí dbať na povinnosť zákonného uchovávania, môže byť doba uchovávania určitých údajov bez ohľadu na účely spracovania až 10 rokov.
27.11.2018