Optický stav

Bez poškodenia
Zariadenia ako nové, opticky bezchybné, nepoškodené a bez škrabancov.

Viditeľné stopy opotrebovania
Bežné, jemné stopy opotrebovania na displeji alebo kryte, môžete ich vidieť voľným okom, ale nemôžete ich nahmatať. Ak sú viditeľné stopy na displeji neprekažajú Vám pri používaní a na zapnutom svetlom displeji ich nevidíte.

Hmatateľné stopy opotrebovania
O trocha výraznejšie opotrebovanie s malými škrabancami, po ktorých keď prstom prejdete môžete ich nahmatať - napr. malé odrediny alebo priehlbinky väčšinou na hranách telefónu, hmatateľné škrabance na displeji. Žiadne ryhy alebo poškodenia.


Príklady

Bez poškodenia

Viditeľné stopy opotrebovania


Hmatateľné stopy opotrebovania

Všetky fotografie slúžia iba ako príklady.Technický stav

Ochrana Vaších dát a kvalita naších produktov sú pre nás najvyššou prioritou.

V prvom rade nielenže obnovíme pôvodné nastavenia zariadenia, ale pamäť dát niekoľkokrát prepíšeme špeciálnym softvérom, aby sa zabránilo akémukoľvek zneužitiu dát.

Správa o vymazaní dát.pdf

V druhom kroku kontrolujeme všetky funkcie zariadenia. Pri tejto kontrole vykonávame 40 až 50 testov - niektoré manuálne alebo za pomoci programov Apple alebo Piceasoft. Táto štandardizovaná kontrola a komplexné protokolovanie zaručujú, že naše zariadenia fungujú bezchybne.

Ak pri jednotlivých testoch zistíme funkčné chyby alebo ak výdrž batérie nie je viac v súlade so smernicami spoločnosti Apple, naši certifikovaní technici chybu odstránia alebo vymenia batériu.

Správa o diagnóze.pdf