Optický stav

Ako nový
Žiadne alebo len minimálne jemné známky opotrebenia, ktoré si nevšimnete zo vzdialenosti 0,5 m.

Veľmi dobrý
Málo jemných známok opúotrebovania (max. 3).

Dobrý
Veľa jemných známok opotrebovania alebo málo výraznejších známok opotrebovania (max. 3).

V poriadku
Displej - Veľa výraznejších, ale nie veľmi dlhých známok opotrebovania.
Kryt - Veľa výraznejších známok opotrebovania/preliačin alebo veľmi ľahké zafarbenie. Vodotesnosť je zaručená.

Veľmi opoužívaný
Displej - Veľmi veľa výraznćh známok opotrebovania, alebo jeden veľmi malá prasklina, ktorá nenarúša funkčnosť telefónu. Vodotesnosť nie je zaručená.
Kryt - Veľmi veľa výraznejších známok opotrebovania/preliačin alebo silné zafarbenie. Vodotesnosť je zaručená.


Príklady

Ako nový


Veľmi dobrý

 


Dobrý

 


V poriadku

 


Veľmi opoužívaný

Všetky fotografie slúžia iba ako príklady.


Technický stav

Ochrana Vaších dát a kvalita naších produktov sú pre nás najvyššou prioritou.

V prvom rade nielenže obnovíme pôvodné nastavenia zariadenia, ale pamäť dát niekoľkokrát prepíšeme špeciálnym softvérom, aby sa zabránilo akémukoľvek zneužitiu dát.

Správa o vymazaní dát.pdf

V druhom kroku kontrolujeme všetky funkcie zariadenia. Pri tejto kontrole vykonávame 40 až 50 testov - niektoré manuálne alebo za pomoci programov Apple alebo Piceasoft. Táto štandardizovaná kontrola a komplexné protokolovanie zaručujú, že naše zariadenia fungujú bezchybne.

Ak pri jednotlivých testoch zistíme funkčné chyby alebo ak výdrž batérie nie je viac v súlade so smernicami spoločnosti Apple, naši certifikovaní technici chybu odstránia alebo vymenia batériu.

Správa o diagnóze.pdf